Tal om alkohol

Danske unge har et højt forbrug af alkohol, de drikker mere og bliver oftere fulde end unge fra andre europæiske lande. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, så der i dag er flere, der først debuterer i alderen 15-16 år, og færre, der debuterer i alderen 13-14 år, hvor det tidligere forholdt sig omvendt (kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2014).

Unges alkoholforbrug har de sidste 20 år været faldende, men de seneste tal tyder på, at udviklingen er stagneret – endog med en mindre stigning blandt de 15-årige drenge. Der sker generelt en stor stigning i unges alkoholforbrug, når de går fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, særligt gymnasiet (kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018).

En gennemgang af unges alkoholkultur kan ses her: Unges alkoholkultur – et bidrag til debatten. 2019.

 

Færre fulde

De fleste 16-årige har ikke været fulde den sidste måned (Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2015).

 

Unge synes, at andre unge drikker for meget

Hvad mener unge (16-20-år) om alkoholkulturen?
57 % af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.

32 % af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.

35 % af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017

Danske unge drikker mere end andre

DANSKE UNGE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG
European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad) indeholder data om de 15-16-åriges rusmiddelvaner i Europa.

Andelen af unge, som har røget cigaretter den seneste måned:

Danmark: 19 procent. EU-gennemsnit: 21 procent.

Andelen af unge, som har drukket alkohol den seneste måned:

Danmark: 73 procent. EU-gennemsnit: 48 procent.

Andelen af unge, der har drukket sig lejlighedsvist fuld den seneste måned:

Danmark: 56 procent. EU-gennemsnit: 35 procent.

Andelen af unge, som har prøvet cannabis:

Danmark: 12 procent. EU-gennemsnit: 16 procent.

Andelen af unge, der har prøvet et andet ulovligt stof end cannabis:

Danmark: 3 procent. EU-gennemsnit: 5 procent.

Kilde: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

 

 

SKOLEBØRNSUNDERSØGELSEN

Skolebørnsundersøgelsen 2018: Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark.
Statens Institut for Folkesundhed, 2019

 

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN

Ungeprofilundersøgelsen 2015: Pilotrapport om danske unges sundhed og trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd
Komiteen for Sundhedsoplysning, 2016

 

ALKOHOL PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

Alkohol blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever · Statens Institut for Folkesundhed 2018.

 

ALKOHOLFORBRUG, FORÆLDREINDFLYDELSE MV.

Børn og alkohol i Danmark 2014 – 12-14-årige: Alkoholforbrug, forældreindflydelse, årsager til at drikke/ikke drikke m.v.
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, 2015

Unges alkoholvaner i Danmark 2014 – 15 -25 år: Alkoholforbrug, forældreindflydelse, alkohol som social aktivitet m.v.
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, 2015.