Invitation

Værktøjer til forældremøder

Invitation til forældremøde

BrevForældremøde om unge, alkohol og fester

 

Tid:   Kl. xx til kl. xx

Sted: xx

 

Kære forældre

Klassen er nu på et trin, hvor nogle af eleverne i nærmeste fremtid vil blive udfordret af en forventning om at begynde at drikke alkohol. Den enkelte elev vil stå stærkere, hvis forældregruppen kan blive enige om nogle fælles aftaler. Vi ved dog erfaringsmæssigt, at forældre kan have meget forskellige holdninger til deres børns alkoholforbrug, men det er under alle omstændigheder en fordel for både de unge og forældrene, hvis vi ved, hvor hinanden står i spørgsmålet om regler.

På mødet kan vi bl.a. drøfte følgende

  • Hvornår må børnene begynde at drikke alkohol?
  • Skal vi forældre være til stede, når vores børn holder fest?
  • Er det OK, at vi serverer alkohol for andres børn?
  • Kan vi blive enige om at bakke op om faste hjemkomsttider?
  • Er det i orden at ringe til andre forældre, hvis vi er bekymrede over deres barns adfærd?
  • Kan vi indtil videre blive enige om et alkoholforbud for vores børn?

Eleverne er ikke/er inviteret med til mødet.

Vi glæder os til en livlig diskussion om klassens sociale liv.