Undervisningsmaterialer

Se også

Fryspunkt

Fryspunkt lægger op til strukturerede diskussioner mellem eleverne om fester og alkohol. Det centrale for diskussionerne er at finde måder til at øge kontrollen over henholdsvis drikkesituationer og den skadelige adfærd, som kan opstå i forbindelse med alkoholforbrug. Fryspunkt hviler på Motivational Interviewing metodikken, som man kan finde den beskrevet hos Miller og Rollnick (2002). Materialet er egnet til 7.- og 8. klasse.

Fryspunkt er det punkt, hvor intet kan blive bedre. Forholdet mellem motivation (hvordan du ønskede, det skulle blive) og situation (hvordan det faktisk blev) er optimalt. Punktet er desværre lettest at observere ’i bakspejlet’ – dagen derpå.

 Download materiale

 UNDERVISNINGSFORLØB

1. SCENE – FESTEN KL. 23

Inddel klassen i grupper, hvor piger og drenge er repræsenteret ligeligt.

Hver gruppe udvælger en sekretær, der får ansvaret for at fremlægge gruppens synspunkt.

Vis billedet, hvor festen er godt i gang, klokken er ca. 23, og lad eleverne arbejde med nedenstående spørgsmål. Bed dem fokusere på det positive ved festen. De får 10 min. til opgaven.

 • Hvad sker der på billedet?
 • Hvilke relationer er der mellem personerne?
 • Hvad gør festen vellykket?

Klasseundervisning igen, hvor sekretærerne mundtligt fremlægger resultaterne fra gruppediskussionerne.

Skriv svarene i en kolonne midt på overheaden/tavlen. Over kolonnen skrives ”kl. 23”. Tid højst 10 min. alt efter hvor mange grupper, der er.

2. SCENE – FORVENTNINGER TIL FESTEN KL.15?

I denne del vil vi se nærmere på, hvad der motiverer unge til at drikke. Det vil sige de forventninger, som de har til, hvad alkohol kan bidrage med til en fest. Disse forventninger er som regel (ofte urealistisk) positive og optimistiske.

Eleverne går ud i NYE grupper, stadig blandet mellem kønnene. De skal nu bruge deres fantasi og forsøge at leve sig ind i, hvad de forskellige personer på billedet har forestillet sig om festen kl. 15 samme dag. Sekretæren skriver ned. Tid 10 min. Klokken er 3 om eftermiddagen. Forestil jer, hvad personerne tænkte på det tidspunkt.

 • Hvad forventede de, alkoholen kunne gøre for dem?
 • Hvordan forestillede de sig festen være for at blive rigtig god?

Klasseundervisning igen. Lad sekretærerne med gruppens hjælp fremlægge gruppens synspunkter og skriv det ned i en kolonne med overskriften ”kl. 15”, på samme overhead/tavle som før.  

3. SCENE – DET ER BLEVET SENT, HVORDAN ENDER DET?

Nu spoler vi filmen tre-fire timer frem efter det tidspunkt, hvor billedet blev taget. Der er tre mulige afslutninger på festen: en positiv, en middelgod og en dårlig. Hvad sker der? Hvordan har deltagerne det? Og hvorfor gik det, som det gik, og hvorledes spillede alkoholen en rolle i de tre tilfælde. Tid 15 min.

 • Hvad sker der med personerne på billedet, hvis:
 • Festen blev, som de havde håbet, plus lidt til.
 • Festen blev, som den plejer: både god og dårlig.
 • Festen blev dårlig. Hvad skete der?

Klassen samles igen og elevernes synspunkter skrives ned i tre underkolonner under kolonne kl. 02. Fællesdiskussion om resultatet.

4. SCENE – EGNE IDEER TIL EN GOD FEST

Derefter skal eleverne komme med deres egne ideer til, hvordan man kan få mest muligt ud af en fest. Her er to forskellige udgangspunkter. Hvordan ønsker eleverne, at festen skal være (forventninger og motivation) og hvordan bliver festerne ofte (erfaringer og konsekvenser)? Hvordan sørger man for, at en fest ender godt for så mange af deltagerne som muligt?   Det er vigtigt, at du er med til at gøre diskussionen realistisk, og at du styrer diskussionen i en konstruktiv retning, fx ved at give ordet til elever, som har en mening om at drikke begrænset eller slet ikke og om at have kontrol over situationen. Sammenfatning og afslutning af lektionen i fællesskab. Nedenstående spørgsmål diskuteres. Skriv kataloget over gode råd på overheaden/tavlen.   Renskriv klassens spilleregler for en god fest og del dem ud i klassen samme dag eller ved førstkommende lejlighed.

5. SCENE – GRUPPE: DU ER 45 ÅR, OG DIN SØN/DATTER ER 16 ÅR

Dette er en rekapituleringsøvelse. Her skal eleverne fantasere sig ind i fremtiden, hvor de er blevet voksne og har børn på deres egen aktuelle alder. Eleverne skal være forældre. I fantasien skal de som forældre give gode råd og holdninger omkring alkoholbrug videre til unge på deres alder. Denne opgave skal løses i grupper på 4-5 personer, som du deler ind efter standardmønsteret. Derefter klasseundervisning. Spørgsmålene diskuteres af hele klassen samlet.

Som forælder til en ung på 16 år:

 • Hvad synes du er vigtigt at fortælle ham/hende om alkohol?
 • Hvad ønsker du, at han eller hun skal vide og gøre i forhold til alkohol?
 • Hvordan ønsker du, at dit eget forhold til alkohol skal være?
 • Vil du gøre forskel på din søn og datter?