Fakta om alkohol

Se også

Skoleopgaver

Nedenstående er typiske spørgsmål fra elever

Hvornår starter unge med at drikke?

Debutalderen for at drikke er steget i de senere år, dvs. unge starter senere med at drikke end de gjorde for fem år siden.. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen 15-16 år (48 %), og færre, der debuterer i alderen 13-14 år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt.

Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2014. Kræftens Bekæmpelse

 

Hvor meget drikker unge?

Unges alkoholforbrug er faldet siden år 1998, dog er der sket en mindre stigning blandt de 15-årige i løbet af de sidste par år.

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen undersøger unges trivsel og sundhed.

Download rapporten her. Statistikker om alkohol er p. 88 – 94.

Drikker de sig fulde hver weekend i gymnasiet og på tekniske skole?

De fleste 16-årige har ikke været fulde den sidste måned.

Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2015

Hvad mener unge (16-20-år) om alkoholkulturen?

57 pct. af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.

32 pct. af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.

35 pct. af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017

Hvorfor kan unge ikke drikke som voksne?

Unge hjerner reagerer kraftigere på alkohol. Det vil sige, at unge lettere mister fornuften og måske kommer til skade eller bliver lokket til at gøre dumme ting.

Vores hjerner er ikke færdigudviklede, før vi er i starten af tyverne. Den del af hjernen, der udvikles sidst, er pandelapperne. De er med til at adskille mennesket fra dyret, og det er her centrene for selvkontrol, risikovurdering, rationel tænkning og sociale færdigheder ligger. Den unges hjerne er dårligere rustet end den voksnes hjerne til at vurdere en situation,  derfor kommer unge lettere galt af sted, når de indtager alkohol.

Har forældre betydning for unges drikkeri?

Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor meget unge drikker, og hvilke aftaler, de har med deres forældre omkring alkohol. Unge, hvis forældre sætter klare rammer, drikker altså mindre end unge, hvis forældre ikke sætter grænser. Undersøgelser viser, at det at forældrene ved, hvor deres teenagere er henne, i sig selv er med til at nedsætte de unges forbrug af alkohol. Men undersøgelser viser også, der er en grænse for, hvor strikse forældre skal være for ikke at få modsat effekt. Se film her om forældreaftaler:

Unge udtaler sig

Eksperter udtaler sig

Hvorfor drikker unge?

I stile, som alkoholdialog.dk har modtaget, er der mange unge, der skildrer usikkerheden (’Jeg er ikke pæn nok, jeg er ikke god nok’), angsten for at falde ved siden af (’Jeg var ydmygelsen selv’) og ikke mindst behovet for forældrenes kærlighed, hvor de anerkendende ord fra far eller mor: ’Jeg elsker dig’ går igen i mange af novellerne.

Alkohol beskrives som midlet til at få selvtillid: ’Facaden var faldet. Nu hvor den gennemsigtige flaske var tom, var der ikke længere noget at knuge sig til’. 

Der er mange grunde til at drikke,

Vi danskere er ofte generte, og alkohol hjælper til at overvinde generthed.

Nogle af os “selvmediciner” os selv, dvs. drikker, fordi vi er kede  af det, angste etc.

Derudover drikker unge, fordi alkohol markerer, at man er blevet “voksen” og kan leve et liv som de voksne.

Se Hvorfor drikker unge og Danske unge drikker for at overvinde genertheden

Se også link til Politiken: Unge-drikker-hjernen-ud-for-at-slippe-presset

Hvorfor drikker unge, når de kender så godt til konsekvenserne?

Unge i Danmark har sammenlignet med andre europæiske lande flest positive forventninger til det at drikke. Danske unge mener, at man får det sjovt, slapper af og glemmer problemer. De opfatter alkohol som noget positivt og glemmer konsekvenserne.

Samtidig viser undersøgelser, at danske unge er dem, der har flest negative konsekvenser af alkohol.

Jo flere genstande, unge drikker, des flere problemer kommer de ud for. Hver tiende ung har haft sex, de ikke har haft lyst til, efter at have drukket, og hver tredje dreng har været involveret i slagsmål. Desuden har over halvdelen af både piger og drenge skændtes pga. alkohol.

I en undersøgelse er unge blevet interviewet om deres oplevelser i forbindelse med indtagelse af alkohol. Undersøgelsen viste blandt andet, at:

11 % har været i slåskamp

16 % er kommet alvorligt til skade

31 % har fortrudt at have været sammen med en (kysset m.v.)

46 % har mistet kontrollen

53 % er blevet syg/ har kastet op

Kilde: PUNA-undersøgelsen (1.450 antal unge i alderen 15-16 år). Unge, fester og alkohol (2006)

Drikker unge, fordi de har problemer derhjemme?

Unge, der har problemer, starter ofte med at drikke tidligt og drikker oftere end andre. Det kan være, at de ikke trives godt hjemme og ikke har et godt forhold til deres forældre eller andre voksne. Desuden har de ofte et dårligt forhold til skolen. Det gælder selvfølgelig ikke for alle unge, der drikker meget, men for en del.

En undersøgelse lavet af Center for Ungdomsforskning blandt 13-19-årige viser for eksempel, at hvis de unge har et godt forhold til deres mor, drikker 64%. Hvis de har et dårligt forhold til deres mor drikker hele 96%.

Synes unge, at det er sejt at drikke?

Nogle unge synes, det er “sejt” at drikke, andre gør ikke. Danske teenagere omkring 15-16 år kan inddeles i tre grupper:

16% går sjældent til fest og drikker sjældent alkohol.

63% deltager af og til i fester med alkohol.

21% går til fest en gang om ugen eller oftere.

Altså: Hver femte ung synes, det er sejt at drikke og gør det ofte. Men de fleste unge synes ikke, det er sejt, og går op i andre ting.

Kilde: Jakob Demant

Flertalsmisforståelsen

En undersøgelse blandt unge i Ringsted viste, at unge generelt har en overdrevet forestilling om, hvor meget andre unge drikker og ryger. Faktisk tror de, at andre unge drikker op til tre gange så meget, som de selv gør.

25 % af de 11-24-årige i undersøgelsen i Ringsted drak sig fulde mindst en gang om måneden. Samtidig troede de, at 38 % af deres venner drak sig fulde, og at det tilsvarende tal for jævnaldrene i København var 59 %. Det vil sige, at de unge ofte tror, at andre drikker meget mere, end de egentlig gør.

Ifølge Ringstedprojektet vil unge i stor udstrækning prøve at være som andre unge – eller som de tror, at andre unge De føler, at de skal leve op til nogle forventninger, som slet ikke findes i virkeligheden.

Ringstedprojektet viste også, at hvis man kan rydde nogle af misforståelserne af vejen, er det et forbløffende stærkt redskab i arbejdet med en holdningsændring hos de unge. Alene opmærksomheden på fænomenet har en effekt.

Kilde: ringstedprojektet.dk og socialnorms.org

Hvem drikker meget

Unge, der mangler tillid, kontakt og omsorg fra forældrenes side, har gennemsnitligt et højere alkoholforbrug.

Forældrenes normer og forbrug af alkohol har stor betydning. Unge, der har set deres forældre fulde inden for den seneste måned, drikker næsten dobbelt så meget som unge, der ikke har oplevet deres forældre fulde.

Der er også en sammenhæng mellem et meget højt alkoholforbrug og adfærdsproblemer, lave karakterer og dårlige relationer til skolen.

Unge med kammerater, der drikker meget, og unge med kammerater, der er ældre, drikker mere.

Når drenge er alene sammen, drikker de mere, end hvis der er piger til stede.

Når pigerne er alene sammen, drikker de mindre, end hvis der er drenge til stede.

Tidlig alkoholdebut kan give et stort forbrug senere

Børn, der begynder at drikke alkohol som 15-årige eller tidligere, har en øget risiko for som 19-årige at drikke over genstandsgrænserne.

De, der starter tidligt med at drikke, kommer samtidig ud for flest farlige oplevelser og sociale problemer i forbindelse med deres alkoholforbrug.

Der er desuden en stærk sammenhæng mellem tidlig debutalder og andelen, der har drukket mere end 6 genstande inden for den sidste måned.

Kilde: Anette Andersen. Sundhedsstyrelsen.

​Tænker unge på sundheden, når de drikker?

Det er svært at generalisere, når man taler om unge. Nogle unge går meget op i sundhed og vil gerne have kontrol over deres krop. De ved, at alkohol er skadeligt for kroppen og holder derfor mere igen med at drikke.

En mindre gruppe tænker ikke på sundhed, men drikker ukontrolleret. Måske prøver de at leve op til nogle misforståede ideer om, at man er sej, hvis man drikker meget.

Faktisk har mange unge en forestilling om, at deres kammerater og andre unge drikker mere end de i virkeligheden gør. For eksempel viser en undersøgelse, at unge i Ringsted tror, at andre unge drikker 3 gange så meget, som de i virkeligheden gør.

Behøver man at drikke for at have det sjovt?

Nej, man behøver ikke drikker alkohol for at have det sjovt, og mange unge drikker kun lidt eller intet.

Der er mange måder at holde fest på, som ikke kræver, at der er alkohol involveret. Se for eksempel Sofies råd til den Festglade anti-drikker.

Hvad siger loven?

Det er ulovligt for butikker at sælge alkohol til unge under 16 år. Overtrædelse af loven straffes med bøde.

Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 % vol. og derover.

Som bevis på, at man er over 16 år, kan man f.eks vise pas eller et særligt unge-ID, som kan købes hos kommunen.

I restaurationer, diskoteker m.v. er det forbudt at servere alkohol for personer, der ikke er fyldt 18 år. Overtrædelse straffes med bøde både til den, der serverer, og til den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig drikkevarer.

Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet og har også pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andet end stærke drikke (lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe).

Færdelsloven

Det er strafbart at køre eller forsøge at køre bil med en promille på over 0,5.

Straffeloven

De kriminalitetsformer, som man oftest ser i forbindelse med beruselse, er vold, trusler, voldtægt eller andre seksuelle krænkelser og hærværk.

Alle disse overtrædelser vil kunne betyde en plettet straffeattest.