Samfundsfag

Debutalder og forbrug

Tal om unges forbrug

Danske unge har et højt forbrug af alkohol. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, og forbruget blandt unge er faldet generelt. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen 15-16 år (48 %), og færre, der debuterer i alderen 13-14 år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt (Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2014).

Når de begynder at drikke, er der også færre, der drikker regelmæssigt.

Unges alkoholforbrug er faldet siden år 2002 dog er der sket en mindre stigning blandt de 15-årige i løbet af de sidste par år.

Kilde: Skolebørnsundersøgelsen undersøger unges trivsel og sundhed.

Download rapporten her. Statistikker om alkohol er p. 88 – 94.

De fleste 16-årige har ikke været fulde den sidste måned (Kilde: Ungeprofilundersøgelsen).

 

Hvad mener unge (16-20-år) om alkoholkulturen?

57 pct. af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.

32 pct. af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.

35 pct. af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017

Alkoholforbrug på ungdomsuddannelser

Alkoholforbrug i weekenden

11 % gymnasieeleverne og 19 % på en erhvervsskole drikker aldrig alkohol.

44 % af gymnasieeleverne drikker enkelte weekender mod 49 % på erhvervsuddannelserne.

34 % af gymnasieeleverne drikker næsten hver weekend mod 19 % på erhvervsuddannelserne.

12 % af gymnasieeleverne drikker hver weekend mod 13 % på erhvervsuddannelserne.

Kilde: Ungdomsprofilen 2014

Danske unge i international sammenhæng

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad) indeholder data om de 15-16-åriges rusmiddelvaner i Europa.

Andelen af unge, som har røget cigaretter den seneste måned:

Danmark: 19 procent. EU-gennemsnit: 21 procent.

Andelen af unge, som har drukket alkohol den seneste måned:

Danmark: 73 procent. EU-gennemsnit: 48 procent.

Andelen af unge, der har drukket sig lejlighedsvist fuld den seneste måned:

Danmark: 56 procent. EU-gennemsnit: 35 procent.

Andelen af unge, som har prøvet cannabis:

Danmark: 12 procent. EU-gennemsnit: 16 procent.

Andelen af unge, der har prøvet et andet ulovligt stof end cannabis:

Danmark: 3 procent. EU-gennemsnit: 5 procent.

Kilde: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)