Samfundsfag

Debutalder og forbrug

Tal om unges forbrug

Tal om unges forbrug
Danske unge har et højt forbrug af alkohol, de drikker mere og bliver oftere fulde end unge fra andre europæiske lande. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, så der i dag er flere, der først debuterer i alderen 15-16 år og færre, der debuterer i alderen 13-14 år, hvor det tidligere forholdt sig omvendt (kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2014).

Unges alkoholforbrug har de sidste 20 år været faldende, men de seneste tal tyder på, at udviklingen er stagneret – endog med en mindre stigning blandt de 15-årige drenge. Der sker generelt en stor stigning i unges alkoholforbrug, når de går fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, særligt gymnasiet (kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018).

En gennemgang af unges alkoholkultur kan ses her: Unges alkoholkultur – et bidrag til debatten. 2019.

Færre fulde
De fleste 16-årige har ikke været fulde den sidste måned (Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2015).

Unge synes, at andre unge drikker for meget
Hvad mener unge (16-20-år) om alkoholkulturen?
57 % af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.

32 % af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.

35 % af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017

Danske unge drikker mere end andre
DANSKE UNGE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG
European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad) indeholder data om de 15-16-åriges rusmiddelvaner i Europa.

Andelen af unge, som har røget cigaretter den seneste måned:

Danmark: 19 procent. EU-gennemsnit: 21 procent.

Andelen af unge, som har drukket alkohol den seneste måned:

Danmark: 73 procent. EU-gennemsnit: 48 procent.

Andelen af unge, der har drukket sig lejlighedsvist fuld den seneste måned:

Danmark: 56 procent. EU-gennemsnit: 35 procent.

Andelen af unge, som har prøvet cannabis:

Danmark: 12 procent. EU-gennemsnit: 16 procent.

Andelen af unge, der har prøvet et andet ulovligt stof end cannabis:

Danmark: 3 procent. EU-gennemsnit: 5 procent.

Kilde: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

SKOLEBØRNSUNDERSØGELSEN

Skolebørnsundersøgelsen 2018: Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark.
Statens Institut for Folkesundhed, 2019
Skolebørnsundersøgelsen 2014: De danske tal bag WHO’s undersøgelse over 11-, 13- og 15-årige alkoholforbrug.

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015
Ungeprofilundersøgelsen 2015: Pilotrapport om danske unges sundhed og trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd
Komiteen for Sundhedsoplysning, 2016
Ungeprofilundersøgelsen 2015

SUNDHED OG TRIVSEL PÅ UNGDOMSUDDANNELSER
Ungdomsprofilen 2014: Alkohol, rygning, kost, motion, seksuel debutalder, trivsel mv. gymnasie- og erhvervsskoleelever.
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Ungdomsprofilen 2014: Alkohol, rygning, kost, motion, seksuel debutalder, trivsel mv. gymnasie- og erhvervsskoleelever.

12 – 14-ÅRIGE
Børn og alkohol i Danmark 2014 – 12-14-årige: Alkoholforbrug, forældreindflydelse, årsager til at drikke/ikke drikke m.v.
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, 2015
Børn og alkohol i Danmark 2014 – 12-14-årige: Alkoholforbrug, forældreindflydelse, årsager til at drikke/ikke drikke m.v.

15 – 25-ÅRIGE
Unges alkoholvaner i Danmark 2014 – 15 -25 år: Alkoholforbrug, forældreindflydelse, alkohol som social aktivitet m.v.
Kræftens Bekæmpelse, 2015
Børn og alkohol i Danmark 2014 – 12-14-årige: Alkoholforbrug, forældreindflydelse, årsager til at drikke/ikke drikke m.v.