Psykologi

Risikovillighed

Unge har altid haft ry for at leve livet farligt – så farligt, at alt for mange af dem dør af det. Hvorfor er det sådan, at man føler sig usårlig, når man er ung? Det giver nedenstående tekster et bud på.

I dag er de tidligere fællesskaber omkring familie og arbejde blevet afløst af en individualisering, hvor den enkelte er optaget af at realisere egne interesser med en vis grad af selvcentrering til følge. Man kan se denne udvikling som på den ene side en stærk frisættelse af individet, altså en frihed til at vælge sig selv, sine egne fællesskaber og sin egen fremtid, men den kan også ses som et voldsomt pres på den enkelte om konstant at vælge og helst at vælge rigtigt, og ikke at blive en fiasko. Det individuelle pres og ansvar kan føles tyngende og kan virke stik modsat, nemlig som handlingslammelse og virkelighedsflugt. De såkaldt rekreative behov kan i den situation blive særligt stærke behov for at skeje ud, smide ansvaret og bevidstheden og opføre sig hæmningsløst og ukontrolleret.