Samfundsfagsbog

Se også

Luk samfundet op!

 

Bogen ‘Luk samfundet op!‘ af Peter Brøndum og Thor Banke Hansen er målrettet samfundsfag C-niveau.

Bestilling af bog samt  inspiration til undervisning ses på:

luksamfundetop.dk

Kapitel 3, Identitet i forandring,  omhandler bl.a. socialisation, hvad der bestemmer adfærden, sociale roller og identitet.

Kapitel 4, Samfund og individ, beskriver det senmoderne samfund med referencer til bl.a. Giddens og Ziehe samt Becks tanker om risikosamfundet.

Kapitel 5, Forskellige liv i Danmark, behandler bl.a. forskellige livsformer, Bourdieus kapitalbegreb og social udsathed.

I tilknytning til bogen kan filmen Identitet og ungdomsliv med fordel vises. Filmen, der har en varighed af ca. 10 minutter, indeholder interview med to forskere fra Center for Ungdomsforskning samt en ung forfatter.

Shit – hvor er mit holdepunkt  er en tankevækkende  og morsom refleksion af en 21-årig ligesom de øvrige artikler under Modulet Identitet bl.a. beskriver identitetsdannelse, at være ung i det postmoderne samfund og brug af rusmidler blandt forskellige ungdomsgrupper.

luk-samfundet-op-bredt