Samfundsfag og psykologi

Forslag til emner

Identitet

Vi lever i et samfund med et væld af muligheder for forskellig livsførelse. De unge oplever, at de kan definere en familie, som de vil, at de kan sammensætte deres uddannelse på kryds og tværs og vælge, hvad de vil arbejde med, og endda hvor i verden, de vil gøre det. De stærke unge formår at få det bedste ud af de mange muligheder. De kan bevæge sig som nomader fra det ene tilbud til det andet og skabe deres eget liv ud fra de utallige muligheder, som det moderne samfund har skabt. Men de svagere unge kan have sværere ved at navigere mellem de mange tilbud og risikerer derfor at bukke under og mistrives. Valgmulighederne synes af forskellige grunde alligevel ikke opnåelige for disse svage unge. For nogle unge får alkohol en funktion som selvmedicinering, mens det for andre er en markør for at træde ind i voksenlivet. Nedenstående tekster kan anvendes til diskussioner om identitetsdannelse, at være ung i det postmoderne samfund og brug af rusmidler blandt forskellige ungdomsgrupper.