Undervisningsmaterialer

Se indhold på bjælken ovenover

GRUNDSKOLEN / Alkoholdialog

 


ALKOHOLDIALOG

Forløb

Alkoholdialog er opdelt i tre undervisningsniveauer, hvor der kan springes i forløbene alt efter, hvor meget erfaring med alkohol eleverne har.

Efter hvert afsnit følger et eller flere elevark, der kopieres og uddeles til eleverne.

Download: Indledning

Niveauer:

Download: Indledende niveau

Her undersøges de unges alkoholvaner gennem simple øvelser. Derefter kan undervisningen tilrettelægges ud fra elevernes erfaring med alkohol.

Download: Niveau 1 

På niveau 1 har eleverne slet ikke eller kun i ringe omfang drukket alkohol. Formålet er at opbygge de unges selvtillid via øvelser, som behandler kammeratskab og respekt for andre for på den måde at lære dem at turde sige nej.

Download: Niveau 2

Niveauet er baseret på, at de unge har prøvet at drikke alkohol. Øvelserne handler også her om at opbygge selvtillid, men er i højere grad tilpasset alkoholproblematikken. Omhandler alkoholdebuten, situationer og farer, man kan komme ud for, og hvordan man kan reagere i disse situationer.

Download: Niveau 3

Dette niveau er udgangspunktet, at de unge regelmæssigt drikker alkohol. Øvelserne baseres hovedsageligt på, at eleverne aktivt søger information om emnet. Det omfatter diskussioner om risikoen ved alkohol, uacceptabelt drikkeri, juridiske aspekter, spørgsmål om trafik samt krop og sundhed.