TAL OM UNGES FORBRUG

Tal om unges forbrug

Danske unge har et højt forbrug af alkohol. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, og forbruget blandt unge er faldet generelt. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen 15-16 år (48 %), og færre, der debuterer i alderen 13-14 år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt (Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2014).

Når de begynder at drikke, er der også færre, der drikker regelmæssigt. Trods en mindre stigning igen i 15-åriges forbrug er  andelen af 15-årige, der drikker hver uge, faldet siden 2002. (Kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018).

 

De fleste 16-årige har ikke været fulde den sidste måned (Kilde: Ungeprofilundersøgelsen).

 

Hvad mener unge (16-20-år) om alkoholkulturen?

57 % af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.

32 % af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.

35 % af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017

Alkoholforbrug på ungdomsuddannelser

Alkoholforbrug i weekenden

11 % gymnasieeleverne og 19 % på en erhvervsskole drikker aldrig alkohol.

44 % af gymnasieeleverne drikker enkelte weekender mod 49 % på erhvervsuddannelserne.

34 % af gymnasieeleverne drikker næsten hver weekend mod 19 % på erhvervsuddannelserne.

12 % af gymnasieeleverne drikker hver weekend mod 13 % på erhvervsuddannelserne.

Kilde: Ungdomsprofilen 2014

Danske unge i international sammenhæng

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad) indeholder data om de 15-16-åriges rusmiddelvaner i Europa.

Andelen af unge, som har røget cigaretter den seneste måned:

Danmark: 19 procent. EU-gennemsnit: 21 procent.

Andelen af unge, som har drukket alkohol den seneste måned:

Danmark: 73 procent. EU-gennemsnit: 48 procent.

Andelen af unge, der har drukket sig lejlighedsvist fuld den seneste måned:

Danmark: 56 procent. EU-gennemsnit: 35 procent.

Andelen af unge, som har prøvet cannabis:

Danmark: 12 procent. EU-gennemsnit: 16 procent.

Andelen af unge, der har prøvet et andet ulovligt stof end cannabis:

Danmark: 3 procent. EU-gennemsnit: 5 procent.

Kilde: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

 

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

 

SUNDHED OG TRIVSEL PÅ UNGDOMSUDDANNELSER

 

11 – 15-ÅRIGE

 

12 – 14-ÅRIGE

 

15 – 25-ÅRIGE

Børn og alkohol i Danmark 2014 - 12-14-årige: Alkoholforbrug, forældreindflydelse, årsager til at drikke/ikke drikke m.v.