TAL OM UNGES FORBRUG

Tal om unges forbrug

Danske unge har et højt forbrug af alkohol, de drikker mere og bliver oftere fulde end unge fra andre europæiske lande. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, så der i dag er flere, der først debuterer i alderen 15-16 år og færre, der debuterer i alderen 13-14 år, hvor det tidligere forholdt sig omvendt (kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2014).

Unges alkoholforbrug har de sidste 20 år været faldende, men de seneste tal tyder på, at udviklingen er stagneret – endog med en mindre stigning blandt de 15-årige drenge. Der sker generelt en stor stigning i unges alkoholforbrug, når de går fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse, særligt gymnasiet (kilde: Skolebørnsundersøgelsen 2018).

 

En gennemgang af unges alkoholkultur kan ses her: Unges alkoholkultur – et bidrag til debatten. 2019.

Færre fulde

De fleste 16-årige har ikke været fulde den sidste måned (Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2015).

 

Unge synes, at andre unge drikker for meget

Hvad mener unge (16-20-år) om alkoholkulturen?

57 % af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.

32 % af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.

35 % af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 2017

Danske unge drikker mere end andre

DANSKE UNGE I INTERNATIONAL SAMMENHÆNG

European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Espad) indeholder data om de 15-16-åriges rusmiddelvaner i Europa.

Andelen af unge, som har røget cigaretter den seneste måned:

Danmark: 19 procent. EU-gennemsnit: 21 procent.

Andelen af unge, som har drukket alkohol den seneste måned:

Danmark: 73 procent. EU-gennemsnit: 48 procent.

Andelen af unge, der har drukket sig lejlighedsvist fuld den seneste måned:

Danmark: 56 procent. EU-gennemsnit: 35 procent.

Andelen af unge, som har prøvet cannabis:

Danmark: 12 procent. EU-gennemsnit: 16 procent.

Andelen af unge, der har prøvet et andet ulovligt stof end cannabis:

Danmark: 3 procent. EU-gennemsnit: 5 procent.

Kilde: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

SKOLEBØRNSUNDERSØGELSEN