Her er hjælp at få

Misbrug og rådgivning

Unges humør svinger ofte, og det er naturligt, at en teenager har sine egne meninger og holdninger i forhold til forældrenes. Men som forælder skal man samtidig være opmærksom på en række  advarselslamper, der kan være tegn på et problem med bl.a. alkohol:

  • Hvis der sker en markant ændring i adfærd.
  • Hvis aftaler ikke bliver overholdt og ansvarligheden forsvinder.
  • Hvis den unge holder op med at fortælle, hvad han/hun foretager sig, og med hvem.
  • Hvis der sker en udskiftning af kammeratskabsgruppen.

Ændret adfærd kan naturligvis skyldes andre faktorer, men man kan fortælle den unge om sine bekymringer. Hvis man ikke selv kan få ud af ens barn, om der er problemer, kan man spørge andre voksne, den unge er tæt på, eller kammeraterne. Nogle problemer kan man som forælder selv løse, andre er der brug for eksperthjælp til.

Stoffer

Unge i misbrug har ofte et blandingsmisbrug med  alkohol, hash og eventuelt hårdere stoffer. Beroligende medicin og sovepiller kan også være en del af misbruget. Blandt unge rygtes det hurtigt, hvor man kan skaffe stoffer. Samtidig er de voksne ofte uvidende om, hvad der foregår. Stoffer stimulerer ligesom alkohol forskellige signalstoffer i hjernen, hvilket skaber afhængighed af stoffet.

Ud af et misbrug

Der kan være mange årsager til, at en ung kommer ud i et misbrug af alkohol, stoffer, lightergas eller andet. Det kan være nysgerrighed hvor bordet pludselig fanger, eller et behov for at glemme hverdages krav i en rus.

Unge med lavt selvværd er mere modtagelige for gruppepres, og et fælles misbrug kan binde en gruppe sammen. Hvis man har tilhørt en gruppe, der for eksempel drikker meget sammen, mister man derfor ikke bare rusoplevelsen, men hele det sociale fællesskab, hvis man stopper.

Som forælder skal man derfor være bevidst om, hvilke udfordringer ens teenager står over for, hvis han eller hun skal ud af et misbrug. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt helt at bryde med vennekredsen, hvilket griber dybt ind i den unges fornemmelse af identitet og behov for socialt tilhørsforhold.

For at bryde mønsteret kræver det, at du som forælder forsøger at indleve dig i, hvad der tiltrækker den unge ved misbruget. Derefter kan man forsøge at sætte den unge ind i de negative følger et misbrug kan have.

Hvis man er blevet afhængig, er der både en psykisk og fysik afhængighed, man skal kæmpe sig ud af. Som forælder er du nødt til at gemme formaninger og anklager væk for at få den unge til at åbne sig og samarbejde om at løse problemet sammen.

Ud over kommunen findes der flere rådgivningsinstitutioner for unge og forældre.

Rådgivning

For forældre

Er du bekymret for, om dit barn tager stoffer, kan du få hjælp her: forældrebackup.dk

For unge

Triste unge

Ensomme unge

 Selvmordstruede

 Unge, der skærer i sig selv

Unge med spiseforstyrrelser

Unge udsat for overgreb

Unge, der tager stoffer

Unge, hvor en forælder drikker