Hvorfor og hvor meget drikker unge?

Se også

Fald i unges forbrug

Danske unge har et højt forbrug af alkohol. Derfor er det glædeligt, at debutalderen i de senere år er steget, og forbruget blandt unge er faldet generelt. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen 15-16 år (48 %), og færre, der debuterer i alderen 13-14 år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt.

Når de begynder at drikke, er der også færre, der drikker regelmæssigt. Andelen af 15-årige, der drikker hver uge, er således siden 2002 faldet til cirka en tredjedel.

Debutalder

Alkoholdebut NY

Kilde: Unges alkoholvaner i Danmark 2014. Kræftens Bekæmpelse

 

11 -15 åriges drikkemønstre

Skolebørnsundersøgelsen undersøger unges trivsel og sundhed. Undersøgelserne gennemføres hvert fjerde år af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Download rapporten her. Statistikker om alkohol er p. 62 – 66.

Fald i unges forbrug

 

Alkoholforbrug på gymnasier og erhvervsuddannelser

Alkoholforbrug i weekenden

11 % gymnasieelverne og 19 % på en erhvervsskole drikker aldrig alkohol.

44 % af gymnasieeleverne drikker enkelte weekender mod 49 % på erhvervsuddannelserne.

34 % af gymnasieeleverne drikker næsten hver weekend mod 19 % på erhvervsuddannelserne.

12 % af gymnasieeleverne drikker hver weekend mod 13 % på erhvervsuddannelserne.

Positive forventninger til alkoholforbrug

  1. Jeg får det sjovere: 84 % på gymnasier og 76 % på en erhvervsuddannelse svarer dette.
  2. Jeg bliver mere udadvendt: 83 % på gymnasier og 73 % på en erhvervsuddannelse svarer dette.
  3. Jeg bliver mere selvsikker: 67 % på gymnasier og 65 % på en erhvervsuddannelse svarer dette.
  4. Jeg glemmer mine problemer: 39 % på gymnasier og 46 % på en erhvervsuddannelse svarer dette.

 

Kilde: Ungdomsprofilen 2014. Statens Institut for Folkesundhed.

Download rapporten her. Statistikker om alkohol er p. 13-17.